1. ทางรอดของผู้ผลิตชิ้นส่วน ในยุคของรถยนต์ไฟฟ้า | Manuhub

  ทางรอดของผู้ผลิตชิ้นส่วน ในยุคของรถยนต์ไฟฟ้า | Manuhub

  การมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เทคโนโลยียานยนต์มีพัฒนาการเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ากลับมีชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
  ดูทั้งหมด
 2. 10 ผลลัพธ์จากการใช้งาน IoT ในการทำงาน | Manuhub

  10 ผลลัพธ์จากการใช้งาน IoT ในการทำงาน | Manuhub

  การทำงานยุคดิจิทัลหรืออุตสาหกรรม 4.0 เซนเซอร์กลายเป็นชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ ในขณะที่การเข้าถึงและส่งข้อมูลในปัจจุบันมีมิติที่มากยิ่งขึ้น
  ดูทั้งหมด
 3. การหันมาทดลองใช้ " หุ่นยนต์ " ในการช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงพยาบาล | Manuhub

  การหันมาทดลองใช้ " หุ่นยนต์ " ในการช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงพยาบาล | Manuhub

  การดูแลเด็กๆโดยใช้หุ่นยนต์ ในโรวพยาบาลนั้น สามารถเพิ่มกำลังใจและการตอบสนองในการรักษาให้กับเด็กๆที่ต้องนอนโรงพยาบาล ได้เป็นระดับดีเยี่ยม
  ดูทั้งหมด
 4. เครื่องจักรสร้างหุ่นยนต์และหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ด้วยกันเอง | Manuhub

  เครื่องจักรสร้างหุ่นยนต์และหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ด้วยกันเอง | Manuhub

  ประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่แค่แนวคิดหรือระบอบการปกครองสำหรับมนุษย์อีกต่อไปเมื่อ Martin Nisser นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก MIT อยากทำฮาร์ดแวร์ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยการทำให้สามารถสร้างและปรับแต่งได้ง่ายขึ้น
  ดูทั้งหมด