การทำงานยุคดิจิทัลหรืออุตสาหกรรม 4.0 เซนเซอร์กลายเป็นชิ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ ในขณะที่การเข้าถึงและส่งข้อมูลในปัจจุบันมีมิติที่มากยิ่งขึ้น

 

IoT สามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การยกระดับการติดตามการทำงานของเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง โดยผลลัพธ์ที่น่าสนใจจากการใช้งานเบื้องต้นมีดังนี้

1. การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบการผลิตและการติดตามผล – IIoT จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างระบบและเครื่องจักรมีความแน่นอนสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันได้แบบ Real-time

2. กระบวนการผลิตสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ – เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเซนเซอร์และมีการจัดการด้วยระบบ IIoT สามารถติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์และโฟลวของการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร การบริหารจัดการสายการประกอบหรือซัพพลายเชนต่าง ๆ

3. การซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ – การทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ล้มเหลวกว่า 75% นั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณใด ๆ แต่การติดตั้ง IIoT สามารถมองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและวางแผนล่วงหน้าได้

4. ทำให้เกิดคุณภาพระดับสูงสุดที่ทำได้ – IIoT สามารถตรวจจับและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต จึงลดเวลา Downtime ความสูญเสียของ Productivity และการผลิตของเสียได้ ซึ่งตรงนี้องจะช่วยควบคุมคุณภาพของการผลิตไปได้ในตัวแบบ Real-time ทำให้เกิดการแก้ไขปรับเปลีย่นได้อย่างทันท่วงที

5. การบริหารซัพพลายเชนและคลังสินค้า – ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การเข้าถึงความรู้ในบริบทที่เกิดขึ้น ทำให้คลังสินค้าสามารถบริหารจัดการได้อย่างไร้รอยต่อ การทำงานจึงมีความแม่นยำในการประเมินวัตถุดิบคงคลังและกิจกรรมต่าง ๆ

6. ระดับการบริการลูกค้าและความพึงพอใจ – การผลิตที่มีการติดตั้งเซนเซอร์สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ด้วยการควบคุมคุณภาพ และยังช่วยผู้ประกอบการในการรับการตอบสนองของผู้บริโภคและสามารถย้อนไปดูปัญหาที่เกิดขึนได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ Real-time

7. ความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน – อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานได้ ด้วยการติดตามประวัติการป่วย การบาดเจ็บ การลางานต่าง ๆ รวมถึงสามารถสอดส่องสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิต เช่น การรั่วไหลของก๊าซ เป็นต้น

8. การบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืน – อุตสาหกรรมการผลิตนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าของโลกคิดเป็นสัดส่วน 54% การใช้ IIoT จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. การสนับสนุนงานบริการภาคสนาม – งานบริการภาคสนามนั้น IIoT สามารถสนับสนุนให้เกิดคุณค่าด้วยปัจจัยที่มีความโปร่งใสชัดเจนแม่นยำ เช่น ในเรื่องของเวลาที่เกิดขึ้น บริบท และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนบุคคลเชิงเทคนิคในงานบริการ

10. สนับสนุนการทำงานตามสัญญาการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ – IIoT ทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน โปร่งใส แบบ Real-time ทำให้ OEM และผู้ว่าจ้างสามารถมองเห็นความเสี่ยงและประเด็นที่ต้องระวังที่กำลังเกิดขึ้นได้

 

ที่มา:
Iotbusinessnews.com / mmthailand.com