ผู้แทนจำหน่าย

พันธมิตรคู้ค้า(Vendor)

สำหรับบริษัท ที่ต้องการนำแบรณ์สินค้ามาจำหน่ายกับเรา มนูฮับมีความยินดีอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะร่วมงาน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด