นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2-9 วันหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีที่สินค้าเป็น สายพานลำเลียง หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักมาก ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งโดยแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อน หรือสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆในอีเมล์ ก่อนที่บริษัทจะทำการแพคสินค้า หรือ ยืนยันคำสั่งซื้อเสร็จแล้วเท่านั้น หากสินค้าถูกแพคเรียบร้อยหรือจัดส่งออกไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และจะมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มในส่วนของสินค้าและการจัดส่ง

ได้รับการตรวจสอบโดย

Domain : https://manuhub.asia
Name : __________
Address : __________
Telephone :  082--0000
SITE SECURITY CONFIRMED The following SSL certificate has been issued for secure communications Serial Number: _____________________
Validity Period: _______________

ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์ และ Logistics ของอาเซียน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า

ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์ และ Logistics ของอาเซียน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า