ADAPTER SLEEVES

การออกแบบปลอกปรับขนาด
ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้ ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม

เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาเรียบ (smooth shaft) เราสามารถกำหนดตลับลูกปืนที่ตำแหน่งใดบนเพลาก็ได้ เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ร่วมกับแหวนบ่ายัน (stepped ring) แล้ว เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของตลับลูกปืนได้และช่วยให้การถอดตลับลูกปืนง่ายขึ้นด้วย (รูป 1 )

ปลอกปรับขนาดเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF จัดชุดมาพร้อมกับแป้นเกลียวล็อค และแหวนล็อค (รูป 2) ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดเล็กจะใช้กับแหวนล็อค (a) ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดใหญ่จะใช้กับคลิพล็อค (b) ปลอกทุกขนาดมีร่องแคบๆ ผ่าตลอดความยาวของปลอกอัตราเรียวของผิวนอกเท่ากับ 1:12 ปลอกปรับขนาดเพลาที่มีขนาดไม่เกินขนาด 40 จะเคลือบผิวหน้าด้วยฟอสเฟต สำหรับปลอกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะอาบผิวหน้าด้วยน้ำมันเท่านั้น SKF ผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับเพลาขนาดเป็นเมตริกและขนาดเป็นนิ้ว

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil injection Method) ในการถอดและประกอบตลับลูกปืนได้ง่ายขึ้น SKF สามารถจัดหาปลอกปรับขนาดเพลาที่มีเส้นผ่ายศูนย์กลางรูในขนาด 140 ถึง 200 มม. พร้อมร่องอัดน้ำมันแบบต่างๆ ได้ (รูป 3) ตามความต้องการ ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตั้งแต่ 200 มม. เป็นต้นไปจะมีท่อส่งน้ำมัน และร่องกระจายน้ำมันเป็นมาตรฐานในตัว ปลอกปรับขนาดเพลาแบบนี้ (รูป 3a) จะมีท่อส่งน้ำมันอยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายอยู่ที่ผิวด้านนอก เมื่ออัดน้ำมันผ่านท่อและร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวรูในซองตลับลูกปืน และผิวนอกของปลอกปรับขนาดเพลา ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะลดน้อยลงอย่างมาก รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งหัวอัดน้ำมัน และขนาดของน็อตไฮดรอลิคที่เหมาะสมแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืน

นอกเหนือไปจากปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันแบบมาตรฐานซึ่งมีรหัสระบุ คือ OH…H และ SKF ยังผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันอีกสามแบบด้วยกัน ซึ่งมีความแตกต่างกันที่จำนวนและตำแหน่งของท่อและร่องน้ำมัน หากสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก SKF

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับใช้กับตลับลูกปืน CARB
SKF ได้ออกแบบปลอกปรับขนาดเพลาขึ้นมาใหม่ ทั้งแบบ E,L และ TL เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันตลับลูกปืน CARB ได้ โดยหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างรังและแหวนล็อค

  • ปลอกแบบ E เปลี่ยนการล็อคจากแป้นเกลียวล็อคมาตรฐานรุ่น KM และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค KMFE (รูป 4a) และเปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อค HM 30 เป็นแป้นเกลียวล็อค HME ที่มีร่องเว้าอยู่ด้านนอก (รูป 4b)
  • ปลอกแบบ L (รูป 4c) แตกต่างจากแบบมาตรฐานโดยเปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อค KM และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค KML และแหวนล็อค MBL แทนซึ่งมีหน้าตัดความสูงน้อยกว่าแบบเดิม
  • ปลอกแบบ TL (รูป 4d) เปลี่ยนจากแป้นเกลียวล็อคแบบมาตรฐาน HM…T และแหวนล็อค MB เป็นแป้นเกลียวล็อค HM 30 และคลิพล็อค MS 30 แทนซึ่งมีหน้าตัดความสูงน้อยกว่าแบบเดิม

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับตลับลูกปืนแบบปิด
ในกรณีที่ติดตั้งตลับลูกปืนพร้อมแผ่นกันฝุ่นร่วมกับปลอกปรับขนาดเพลา เราจะต้องระวังที่ให้แป้นเกลียวล็อคและแหวนล็อคทำให้แผ่นกันฝุ่นเสียหาย ปลอกปรับขนาดเพลารุ่น E, C, L หรือ TL สามารถใช้ได้กับตลับลูกปืนพร้อมแผ่นกันฝุ่น แหวนล็อคที่ใช้กับปลอกปรับขนาดเพลารุ่น H3…C จะมีส่วนที่นูนยื่นออกมายันกับหน้าตัดด้านข้างของวงแหวนในตลับลูกปืน

ADAPTER SLEEVES

ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 130 รายการ

per page
Set Descending Direction
  1. SKF HE 3128

    0128-AS154
    ฿11,641.00
    มีสินค้าในคลัง
ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 130 รายการ

per page
Set Descending Direction