Y-BEARINGS UNIT

การใช้ตลับลูกปืนวาย จะทำให้สามารถทำการจัดตั้งตลับลูกปืนได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวทำให้ชุดตลับลูกปืนวายมีใช้กัน มากในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรทอผ้า ระบบการขนส่ง อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องผลิตอาหารและการบรรจุหีบห่อ

ชุดตลับลูกปืนวาย ประกอบด้วย

  • ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนที่ใส่ในตัวเสื้อ) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวมีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้านและมีผิวโค้งที่ด้านนอกและ
  • ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม

ชุดตลับลูกปืนวายสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้ ดังนั้นชุดตลับลูกปืนวายจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็น ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา (Non-locating bearing) ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนวาย ควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่น เพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนวายได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง ความร้อนของเพลา วิธีการพิเศษที่ใช้ในการจัดชุดตลับลูกปืนวายส่วนใหญ่บนเพลา หมายถึงเราสามารถใช้กับเพลาชนิดดึงขึ้นรูปได้ (Drawn shaft)

Y-BEARINGS UNIT

ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 106 รายการ

per page
Set Descending Direction
ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 106 รายการ

per page
Set Descending Direction