CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (STIFF) สูง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้เพียงทิศทางเดียว มักใช้ในกรณีที่ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 18 รายการ

per page
Set Descending Direction
Page
 1. SKF 81220 TN 100x150x38

  Sale SKF 81220 TN 100x150x38
  014-CRTB19
  Regular Price ฿24,804.00 ราคาพิเศษ ฿9,922.00
  มีสินค้าในคลัง
 2. SKF 81218 TN 90x135x35

  Sale SKF 81218 TN 90x135x35
  014-CRTB18
  Regular Price ฿15,160.00 ราคาพิเศษ ฿6,064.00
  มีสินค้าในคลัง
 3. SKF 81216 TN 80x115x28

  Sale SKF 81216 TN 80x115x28
  014-CRTB17
  Regular Price ฿11,268.00 ราคาพิเศษ ฿4,507.00
  มีสินค้าในคลัง
 4. SKF 81214 TN 70x105x27

  Sale SKF 81214 TN 70x105x27
  014-CRTB16
  Regular Price ฿9,574.00 ราคาพิเศษ ฿3,830.00
  มีสินค้าในคลัง
 5. SKF 81212 TN 60x95x26

  Sale SKF 81212 TN 60x95x26
  014-CRTB15
  Regular Price ฿8,152.00 ราคาพิเศษ ฿3,261.00
  มีสินค้าในคลัง
 6. SKF 81211 TN 55x90x25

  Sale SKF 81211 TN 55x90x25
  014-CRTB14
  Regular Price ฿7,694.00 ราคาพิเศษ ฿3,078.00
  มีสินค้าในคลัง
 7. SKF 81210 TN 50x78x22

  Sale SKF 81210 TN 50x78x22
  014-CRTB13
  Regular Price ฿5,797.00 ราคาพิเศษ ฿2,319.00
  มีสินค้าในคลัง
 8. SKF 81208 TN 40x68x19

  Sale SKF 81208 TN 40x68x19
  014-CRTB12
  Regular Price ฿4,330.00 ราคาพิเศษ ฿1,732.00
  มีสินค้าในคลัง
 9. SKF 81113 TN 65x90x18

  Sale SKF 81113 TN 65x90x18
  014-CRTB10
  Regular Price ฿5,673.00 ราคาพิเศษ ฿2,269.00
  มีสินค้าในคลัง
ดูในมุมมอง Grid รายการ

สินค้ารายการที่ 1-9 จากทั้งหมด 18 รายการ

per page
Set Descending Direction
Page