สายพานสแตนเลส (Wire Mesh Belts)

Wire mesh belt สายพานสแตนเลส

WIRE MESH BELTS (STAINLESS STEEL BELTS)

 เราเป็นผู้ผลิตสายพานสแตนเลสเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ  สายพานสแตนเลสของเรา มีใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภททั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องแก้ว และเซรามิคโรงหล่อ และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

We are the manufacturer of stainless steel belts for both domestic and export sales. Our stainless steel belt They are used in many industries around the world such as Processed food industry Glassware industry And foundry ceramics and others according to customer requirements.

 

ติดต่อ Manuhub จำหน่ายสายพานสแตนเลส

เบอร์โทรศัพท์ 082-920-8218

LINE: @manuhub