แม้ว่าทั่วโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 จนทำให้ภาคเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ต้องหยุดชะงัก แต่ในทางกลับกันเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดูทั้งหมด