รู้หรือไม่ว่า ตลับลูกปืน หรือแบริ่ง (Bearing) ที่ใช้กันในเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ
ดูทั้งหมด