การมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เทคโนโลยียานยนต์มีพัฒนาการเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ากลับมีชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

 

จากความต้องการลดน้ำหนักยานยนต์และโครงสร้างที่เรียบง่ายขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีจำนวนชิ้นส่วนน้อยลงไปอย่างมาก เห็นได้ชัดเจนในชิ้นส่วนสำคัญอย่างมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีชิ้นส่วนราว 10,000 ชิ้น ซึ่งลดลงจากเครื่องยนต์สันดาปที่มีชิ้นส่วนราว 20,000 ชิ้นถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้สร้างความกังวลให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นอย่างมาก

 

และเมื่อแรงผลักดันด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หลายประเทศพยายามเร่งเครื่องเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีเวลาเตรียมตัวน้อยลงไปอีก

 

แน่นอนว่า เมื่อเป็นเช่นนี้หลายบริษัทย่อมต้องหาทางรอด ไม่ว่าจะด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น ลดต้นทุนให้มีกำไรมากขึ้น และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกแนวทางที่บริษัทญี่ปุ่นหลายรายให้ความสนใจ คือ การขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น โดยใช้องค์ความรู้จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาต่อยอด

 

“ในประเทศญี่ปุ่น แนวทางการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายใหม่อย่าง Apple, Foxconn, และ Sony ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อได้เปรียบด้าเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีกำลังการผลิตที่สูงกว่า และซัพพลายเชนที่มั่นคงกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายย่อยเป็นอย่างมาก ”

 

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยอมรับว่าการเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นไม่ใช่เรื่องง่าย โจทย์แรกคือในแต่ละตลาดย่อมมีผู้เล่นรายเดิมครองส่วนแบ่งกันอยู่แล้ว แต่หากตั้งใจจะจับตลาดยานยนต์ต่อก็เป็นไปได้ว่าการแข่งขันที่รุนแรงอาจทำให้เสียรายได้ ไปจนถึงพ่ายแพ้แก่คู่แข่งใหม่ และไม่เพียงแต่เป้าหมายด้านการประคับประคองธุรกิจเท่านั้น แต่การเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อบริษัทและบุคลากรอีกด้วย

 

ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun / M Report