การดูแลเด็กๆโดยใช้หุ่นยนต์ ในโรงพยาบาลนั้น สามารถเพิ่มกำลังใจและการตอบสนองในการรักษาให้กับเด็กๆที่ต้องนอนโรงพยาบาล ได้เป็นระดับดีเยี่ยม

 


หุ่นยนต์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนี้ชื่อว่า Robin ซึ่งมีความสูง 4 ฟุต สามารถเคลื่อนไหว พูดสื่อสารและเล่นกับเด็ก ๆ ได้โดยมีมนุษย์ควบคุมอยู่ โดยกรทดลองนั้นเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอายุน้อยและทำการเปรียบเทียบกับการที่เด็ก ๆ ตอบสนองต่อแท็บเบล็ตทั่วไป

 

90% ของผู้ปกครองที่มาเยี่ยมโดยใช้ Robin นั้นให้ความเห็นว่ามีความพึงพอใจอย่างมากที่จะใช้บริการอีกครั้ง เปรียบเทียบกับ 60% ของผู้ปกครองที่เห็นชอบผ่านการปฏิสัมพันธ์ผ่านแท็บเบล็ต ในขณะที่เด็กซึ่งปฏิสัมพันธ์ผ่าน Robin กว่า 29% มีผลกระทบในทางบวก มองโลกในแง่ดีมากขึ้นรวมถึงอารมณ์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการต่อสู้กับความท้าทายของชีวิต และกว่า 33% ที่มีผลกระทบเชิงลบที่ลดลง หากพิจารณาเปรียบเทียบกับเด็กที่ใช้แท็บเบล็ต 43% มีผลกระทบเชิงบวกที่ลดลงและ 33% มีผลกระทบในเชิงลบที่ลดลง

 

การใช้หุ่นยนต์สนับสนุนด้านสังคมนั้นไปไกลเกินกว่าการพูดคุยผ่านวิดีโอบนแท็บเบล็ต ซึ่งช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้ในบรรยากาศของโรงพยาบาล แน่นอนว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขจำเพาะ เช่น สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ต้องแยกผู้ป่วยออกจากกัน โซลูชันที่เกิดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อเด็ก ครอบครุวและผู้ทำงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษายังแนะนำว่าเกิดผลดีต่อเหล่าทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดที่ส่งผลต่อสมาธิความตั้งใจที่เกิดกับผู้ป่วย เพื่อการเเข้าถึงของทีมงานในด้านการดูแลสังคม และเกิดความสะดวกในการดำเนินงานตามหลักการควบคุมการระบาดพื้นฐานอีกด้วย

 

ที่มา:
Uclahealth.org / mmthailand.com