จากทีมงานคุณภาพ และประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 10 ปี

เราให้บริการทางด้าน การปรับปรุงโรงงาน , เครื่องจักร และไลน์ผลิต

ให้อยู่ในรูปแบบของออโตเมชั่น เพื่อเป็นการลดคน ลดต้นทุน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหกรรมอาหาร , แพคเกจจิ้ง และอื่นๆอีกมากมาย

 

 

เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย

และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางเรามีความพร้อม

ในด้านบุคลากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน

เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน