Belt Structure โครงสร้างสายพาน และผ้าโพลีเอสเตอร์

มีสินค้าในคลัง
SKU
04-MUI01
โครงสร้างสายพาน และผ้าที่เราใช้ดีอย่างไร ส่วนประกอบสำคัญก่อนจะมาเป็นสายพานลำเลียงมีอะไรบ้าง

โครงสร้างสายพานส่วนประกอบสายพานลำเลียง

 

 

1. ยางบน ( Top Cover)
เป็นส่วนที่อยู่บนสุดและทำหน้าที่ในการรับวัสดุ ดังนั้น การคัดเลือกยางผิวบนให้ เหมาะสมกับลักษณะของงาน จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดต้นทุนในการผลิต ยางบนมีหลายเกรด เช่น เกรดทนเสียดสี เกรดทนความร้อน เกรดทนน้ำมัน เกรดทนกรด-ด่าง เกรดที่ใช้กับอาหาร และเกรดทนไฟ เป็นต้น

2. ยางน้ำกาว ( Skim Coat )
เป็นยางเหลวมีคุณสมบัติเป็นกาวเคลือบอยู่บนผ้าโพลีเอสเตอร์ ซึ่งช่วยป้องกัน การหลุดร่อนของยางในและยางผิว

3. ยางใน ( Inner Rubber ) เป็นยางบางแทรกอยู่ระหว่างชั้นผ้าโพลีเอสเตอร์ เพื่อเสริมแรงเกาะติดกันระหว่าง ชั้นผ้าให้สูงขึ้น ป้องกันชั้นผ้าแตกแยกออกจากกัน

4. ผ้าโพลีเอสเตอร์ ( EP ) มีคุณสมบัติในการทนแรงดึงและรับน้ำหนักวัตถุดิบ ผ้าโพลีเอสเตอร์มีหลายเบอร์ ขึ้นอยู่กับเส้นใยที่ใช้ทอผ้า เบอร์ใหญ่สามารถรับแรงดึงได้ดี

5. ยางล่าง ( Bottom Cover ) เป็นยางที่สัมผัสกับลูกกลิ้งทางด้านล่างโดยตรงไม่ได้รับการสัมผัสจากการวัสดุลำเลียงเหมือนกับยางบน ความหนาของยางล่างจึงออกแบบให้บางกว่า โดยมี คุณสมบัติตามเกรดต่างๆ เช่นเดียวกับยางบน

 

 

 

 

ผ้าโพลีเอสเตอร์ 

 

ผ้าโพลีเอสเตอร์ [ EP Fabric ] ประกอบด้วยเส้นใยทางด้านแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทั้ง 2 แนวนี้ใช้วัตถุดิบ
ที่แตกต่างกัน โดยนำข้อดีของเส้นใยไนล่อน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มาทำการผลิตให้ได้ผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณภาพ

ส่วนประกอบผ้าโพลีเอสเตอร์
ผ้าโพลีเอสเตอร์ ประกอบด้วยเส้นใย 2 แนว ดังนี้
1. เส้นใยแนวนอน เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติทนแรงดึงได้ดี การยืดตัวน้อย ดังนั้นการนำมาใช้ทำ
    สายพานลำเลียงที่มีแรงดึงในแนวนอนสูง จึงทำให้สายพานสามารถรับน้ำหนักวัตถุดิบได้ดี
    และไม่ยืดตัวเมื่อนำมาใช้งาน (ควรใช้โพลีเอสเตอร์ให้ตรงกับการรับน้ำหนัก)
2. เส้นใยแนวตั้ง เป็นเส้นใยไนล่อนที่มีลักษณะการยืดหยุ่นที่ดี ใช้รับแรงกระแทก และเป็นตัวรักษา
    เสถียรภาพโดยทั่วไปของเนื้อผ้า

ผ้าโพลีเอสเตอร์ [ EP Fabric ] ใช้กันอยู่หลากหลายเบอร์ โดยคำนึงถึงการรับน้ำหนักของวัตถุดิบเป็นสำคัญ
ดังนั้นควรดูตารางเปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักเพื่อใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน

 

เป็นส่วนสําคัญที่อยู่ภายในสายพานลําเลียง มีคุณสมบัติในการทนแรงดึง ดังนั้นการคัดสรรฟ้าโพลีเอสเตอร์ที่จะนํามาใช้ใน สายพานลําเลียงของจะต้องเป็น ผู้ผลิตที่มีการผลิตเฉพาะผ้าโพลีเอสเตอร์ ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น และจะต้องผ่านการ ทดสอบจากโรงงานก่อนที่จะนํามาใช้กับ สายพานลําเลียง เพื่อส่งต่อสายพาน คุณภาพไปยังลูกค้า ผ้าโพลีเอสเตอร์ [EP Fabric) ประกอบด้วย เส้นใยทางด้านแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทั้ง 2 แนวนี้ ใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน โดยนํา ข้อดีของเส้นใยในล่อนและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มาทําการผลิตให้ได้ผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณภาพ

 

Write Your Own Review
คุณกำลังแสดงความคิดเห็นสินค้า:Belt Structure โครงสร้างสายพาน และผ้าโพลีเอสเตอร์
ให้คะแนนสินค้า