งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เป็นการวางแผนซ่อมบำรุงรักษาโดยกำหนดระยะเวลาในการทำงานไว้ล่วงหน้า

ทำให้ไม่ต้องหยุดการทำงานแบบฉุกเฉิน การบำรุงรักษาจะมีเนื้องานหลักๆ

คือ การตรวจวัดค่าต่างๆ การเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา การทำความสะอาด

ซึ่งสามารถป้องกันและรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ ป้องการเกิดอุบัติเหตุ

และปัญหาเครื่องจักรหยุดไลน์ได้ในอนาคต 

แนะนำอบรบ พร้อมทีมช่างเฉพาะทาง

- ตลับลูกปืน

- สายพานลำเลียง PVC Pu

- สายพานร่อง

- โซ่ลำเลียง

- สารหล่อลื่น

 

ขั้นตอนการทำงานของเรา

1. เข้าตรวจไลน์เครื่องจักร

2. พูดคุยและ วิเคราะห์ปัญหาหน้างาน

3. วางแผนงาน Preventive Maintenance (PM)

   โดยอิงจากข้อมูลเก่าของลูกค้า

4. สรุปแผนงาน และนัดวันเข้าตรวจเช็คพร้อมสรุปรายงานรายเดือน

 

บริการของเรา

มีทั้งแบบรายเดือน รายปี

ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของลูกค้า

หากคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ 082 920 8218 คุณปอย